KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GAME FACTORY HUB KULUÇKA ADAY GİRİŞİMCİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Game Factory Hub (Game Factory ya da Hub) olarak siz “Kuluçka Aday Girişimci”lerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için Şirketimizin web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

  • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz girişimcilik programları başvuru süreçlerinin yürütülmesi; girişimcilik programları değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin, girişimcilik programları kapsamında tarafınıza sunulacak danışmanlık, mentorluk ve iş geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi ve proje/iş fikrinizin geliştirilmesinin sağlanması amaçlarıyla, KVKK’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

  • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Game Factory tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen amaçlarla tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, online başvuru platformu aracılığıyla tarafınızdan elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rızanız, sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, meşru menfaati için zorunlu olması) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Game Factory’nin [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.